Tapies

Antonio Tapies (1923 - 2012), Spanien


Efter Antoni Tapies, var en katalansk målare, grafiker och skulptör. 1948 bildade Tapies tillsammans med andra katalanska konstnärer gruppen ”Dau

al Set”, vilken hade beröringspunkter med surrealismen och dadaismen. Tapies är representant för den informella konsten, som inspirerats av Miro och Dubuffet. Hans måleri har under 60-talet utvecklats i en allt formsträngare och asketisk ritning med tonvikt på struktur och materialeffekter, där han använder en kombination av lera och marmordamm, för att få fram en särskilt grov ytstruktur.