Åke Holm

Åke Holm (1900 - 1980), Sverige


Efter ett år vid Andersson & Johansson i Höganäs kom keramikern och skulptören Åke Holm år 1915 till Höganäsbolaget, där hans far, liksom många andra i släkten arbetade. Där skötte han sättningen av ugnarna och glasering. Han hjälpte även formgivaren Edgar Böckman. År 1928 startade Åke Holm en egen verkstad. Han gjorde sig först känd genom de s.k. Kullatrollen som såldes som souvenirer i ett 50-tal olika modeller. Under 1930-talet tillverkade Holm sina första konstverk med bibliska gestalter i terrakotta och fortsatte under 1940-talet med glaserade stengodsfigurer. Holm framställde även djurfigurer och formerna blev alltmer stiliserade. Han skapade också prydnads- och bruksgods som krukor, fat och skålar i olika glasyrer. Under 1950- och 60-talet framställdes de monumentala skapelserna. De bibliska motiven fortsatte att dominera. Alstren var massiva, där tyngd och volym gav karaktären. Holm använde sig ofta av svart glasyr som framstod som järn. Figurerna blev alltmer skulpturala, stiliserade och nästan abstrakta. Under 1960- och början av 70-talet arbetade Åke Holm med en mjukare stilisering.