Christian Berg

Christian Berg (1893 - 1976), Sverige


Christian Berg, svensk skulptör. Han började som naturalistisk djurmålare och fram till 1926 ägnade han sig enbart åt måleri. I Paris kom han i kontakt med postkubismen, som snabbt blev hans eget språk. Vägen till skulpturen fann han den dag då han med hjälp av lera lyckades lösa ett problem med linjespelet i en tecknad torso. Bergs första skulptur, Torso 1926, blev inledningen till hans mest intensiva och aktiva period, 1926-1930. Han skapade då en rad postkubistiska skulpturer och många torsos i olika utvecklingsgrader. Han arbetade framförallt med klart avgränsade konkava och konvexa former, som låter ljuset spela i omväxlande blanka och matta ytor. Med undantag för de många stiliserade porträttskulpturerna och kyrkliga utsmyckningarna förblev han den abstrakta skulpturen trogen under hela sitt verksamma liv.