Andreas Wargenbrant

Andreas Wargenbrant (1967), Sverige


Andreas Wargenbrant är främst känd för sina skulpturala verk i brons och marmor. Som autodidakt har han alltid stått vid sidan om den formella utbildningen och det institutionella ramverket. Han arbetar i en postmodernistisk tradition och undersöker skulpturens härkomst. Geografiskt, genom hästen, med tydliga associationer till dalahästen, ifrågasätter han en av våra mest folkkära nationalsymboler och ställer sig undrande inför det vi uppfattar som svenskt. Estetiskt, i serien ”Holes”, i vilken Wargenbrant undersöker skulpturens genealogi, som även i vår samtid ofta är sprungen ur modernismens formkrav. Wargenbrant för genom sina föremål fram en metakritik mot våra historiska och geografiska skönhetsvärden.