Bengt Rosenström

Bengt Rosenström f.1953, Sverige


Bengt Rosenström (född 1953), är möbelformgivare och verksam i Ängelholm sedan början av 1990-talet.