Jasper Johns

Jasper Johns f. 1930, USA


Johns är tillsammans med Andy Warhol kanske den främste företrädaren för popkonsten och har en självklar plats i 1900-talets konsthistoria med sina vaxmålningar av amerikanska flaggor från 1950-talet. Dessa flaggor avbildade den amerikanska flaggan med vaxfärgens tjocka, måleriska yta ovanpå knappt urskiljbara *tidningsutklipp. I sin samtid väckte de en debatt om huruvida en målning kunde vara det den föreställde. Kritiker påstod att Johns skändade flaggan, när konstnären själv menade att konstverket var flaggan. Johns var inspirerad av dadaism och Marcel Duchamp.