Jan Håfström

Jan Håfström (1937), Sverige


Jan Håfström föddes 1937 och är främst känd som målare, tecknare och skulptör. Han studerade filosofi och konsthistoria och tog en fil kand-examen 1962. Han utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan mellan 1963-68 och debuterade som konstnär redan 1966. Idag intar han en central position i den svenska konstvärlden.

Håfström kan beskrivas som nyrealist likväl som en av samtidskonstens stora romantiker. Inspirerad av popkonstens framväxt började han under 1960-talet kontextförflytta objekt. Han har sedan växlat mellan figurativt och abstrakt måleri. På senare tid har han byggt upp en bildvärld där versioner av Arnold Böcklins "Dödens ö" blandas med seriefigurer. Separata strukturer framträder som bildens viktigaste innehåll trots dess bakomliggande avsikt. Fantomen och hans alias Mr Walker kan läsas som ett kritisk ifrågasättande av dagens mansroll - ensam och tigande, eller som en nyttig men samtidigt avståndstagande medborgare.

I Håfströms konstnärskap finns det ofta en länk till hans egen barndom och kampen mellan det goda och det onda. Jan Håfström är en sublim uttolkare av de mänskligaste av känslor där jakten på en förlorad oskuld aldrig tycks ta slut.